Prazo e lugar de inscrición
Inscricións en www.foroace.com ata o 24 de abril de 2017 1 de maio de 2017.

Coordina e modera o foro taller abierto

Instruccións para a inscrición e confirmación de praza

  • Para reservar a súa praza debe cubrir o formulario de inscrición.
  • As prazas son limitadas e están numeradas.
  • Unha vez rematada a inscrición, recibirá un correo electrónico. Por favor, lea atentamente este correo e comprobe que a información que contén é correcta, xa que é o xustificante da inscrición que vostede realizou.
  • Se non recibe este correo ou a información que contén non é correcta, contacte coa entidade organizadora en info@foroace.com para emendar o erro antes da celebración do foro.
  • Leve este correo de confirmación (en papel ou no seu móbil) xa que lle pode ser requerido no control de acceso para aclarar calquera incidencia durante o proceso de acreditación. A organización non se fai responsable das incidencias de asistentes que non leven este correo de confirmación.
  • A reserva de praza manterase unicamente ata a hora de comezo do foro, anunciada no programa, momento a partir do cal as prazas que quedaron baldeiras poderán ser adxudicadas a persoas da lista de agarda. No caso de non poder asistir prégase que o comunique antes do 25 de abril.
  • Datos de contacto: info@foroace.com
  • Rematado o foro, os asistentes que asinaron no control de acceso recibirán por correo electrónico un certificado de asistencia.

RESERVA A TÚA PLAZA

Nome e Apelidos *

DNI *

Dirección *

Poboación *

Nº Teléfono *

Código Postal *

Provincia *

Correo electrónico *

Colectivo ó que pertence *

Marca esta casela se queres solicitar o certificado de formación (CFR Pontevedra) dirixido ao profesorado e persoal docente.
Marca esta casela se eres estudiante da Universidade de Vigo e queres solicitar o recoñecemento de créditos ECTS.


AVISO LEGAL

De conformidade co disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da Asociación Cultural Urbana taller abierto en Pontevedra. Vostede poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma e dacordo cos procedementos establecidos na citada Ley Orgánica dirixíndose a info@foroace.com